Reviews about AINU Cultural Center (Sapporo Pirka Kotan)

JOY7799

4/5
Reviewed on 29 Apr, 2019

这个在韩国更为普遍,想不到日本也挺多的,都是努力保留渐行渐远的文化的一种方式。在阿寒湖也有个阿伊努村,但相对而言好象还是札幌这个文化村更有意思点。

AINU Cultural Center (Sapporo Pirka Kotan)
AINU Cultural Center (Sapporo Pirka Kotan)
AINU Cultural Center (Sapporo Pirka Kotan)

Read More About

Related Reviews