Reviews about Ao Cho

CD云上

5/5
Reviewed on 20 Nov, 2019

第四次还是五次泰国之行,传统线路曼谷~芭堤雅。然后加入了小众的沙美岛。在沙美岛一共住了3天,这个小岛非常的舒服,每天租一个摩托车在岛上闲逛,今天骑摩托车在路上无意中发现天红了,火速奔往海边,捡到最后一抹夕阳,简直太美了。

Ao Cho
Ao Cho
Ao Cho
Ao Cho
Ao Cho
Ao Cho

Read More About

5/5
1 Reviews
Beach