Reviews about Bangkok City Pillar Shrine

伦敦小土豪

4/5
Reviewed on 10 Dec, 2019

这个国柱神庙就在曼谷著名的大皇宫边上,我第一次来大皇宫路过这里,看到人很多就进来游览了一下,然后看了简介才知道这是国柱神庙,而这个国柱就代表了泰国当然建国的象征,因而有了这成意义,这个神庙也深受当地人的供奉。

Bangkok City Pillar Shrine
Bangkok City Pillar Shrine
Bangkok City Pillar Shrine
Bangkok City Pillar Shrine
Bangkok City Pillar Shrine