Reviews about Hong Kong Avenue of Comic Stars

浮年锦记

5/5
Reviewed on 14 Jun, 2018

在九龙公园里漫步,意外走到了这里,两排动漫人物雕塑,每一个都很生动有趣,最著名的应该就是麦兜麦太太和老夫子吧,很安静,没什么游人。

Hong Kong Avenue of Comic Stars
Hong Kong Avenue of Comic Stars
Hong Kong Avenue of Comic Stars
Hong Kong Avenue of Comic Stars