Reviews about Huangdao Golden Beach

梅兰竹菊6666

5/5
Reviewed on 21 Jun, 2021

金沙滩四季景不同。碧海蓝天金色的沙滩分外迷人,配上周边绿草鲜花木栈道,处处是画。金沙滩的沙细软棉柔,海水清优良的天然浴场,很棒!

Huangdao Golden Beach
Huangdao Golden Beach
Huangdao Golden Beach
Huangdao Golden Beach
Huangdao Golden Beach
Huangdao Golden Beach
Huangdao Golden Beach