Reviews about Jinji Lake

M47***59

5/5
Reviewed on 20 Jul, 2021

选择贵一点的姑苏舫游轮值回票价,游轮二层露天台可以坐在椅子上随着慢速转悠的游轮欣赏沿岸夜景。恰逢党的百岁华诞,东方之门格外迷人!

Jinji Lake
Jinji Lake
Jinji Lake
Jinji Lake
Jinji Lake
Jinji Lake
Jinji Lake
Jinji Lake
Jinji Lake