Reviews about Jiushui Tourist Area

携你走一程可好?

5/5
Reviewed on 21 Mar, 2021

青岛崂山樱花最美的季节到了,樱花花期很短,也就最多十天光景,快来北九水看樱花吧。沿着山路一路开到北九水停车场,路上山上,都有好多樱花啊,非常漂亮。【景色】【趣味】【性价比】

Jiushui Tourist Area
Jiushui Tourist Area
Jiushui Tourist Area
Jiushui Tourist Area
Jiushui Tourist Area
Jiushui Tourist Area
Jiushui Tourist Area
Jiushui Tourist Area
Jiushui Tourist Area
Jiushui Tourist Area

Read More About

4.4/5
706 Reviews
Waterfall

Related Reviews