Reviews about Jiushui Tourist Area

钱旋勒

5/5
Reviewed on 7 Jun, 2021

北九水风景区位于青岛市崂山区。 “北九水”为白沙河的中游峡谷地带,分为内、外九水,外九水自大崂观村北的菊湾溯至太和观,长约5公里;内九水自太和观溯流而上至靛缸湾,长约3公里。涧水顺流而下,遇峰、崖、屏、嶂必折,折处必弯,弯处必漩,漩处必涌出一潭澄水。清人的游记中说,河流“随山而下,山横转,水即一折,溯流而上,至上源凡九折,以命名云”。

Jiushui Tourist Area
Jiushui Tourist Area
Jiushui Tourist Area
Jiushui Tourist Area