Reviews about Love Corner Scienc Spot

M22***23

5/5
Reviewed on 5 Aug, 2016

就在八大关里面,走着走着就到了,八大关我们是从香港西路沿第三海水浴场,第二海水浴场,第一海水浴场一路沿着海边走过去的,赶上天不太热,早点去,挺不错的。

Love Corner Scienc Spot
Love Corner Scienc Spot
Love Corner Scienc Spot
Love Corner Scienc Spot
Love Corner Scienc Spot