Reviews about Mount Nebo

pekingwang

5/5
Reviewed on 27 Jan, 2020

尼波山,一个如雷贯耳的地方,是圣经旧约最伟大的先知、神人摩西人生最后一刻的谢幕之地,当时摩西受耶和华之命,率领被奴役的希伯来人逃离古埃及,前往迦南地。经历40多年的艰难跋涉,最终只能望着“流着蜜与奶”迦南圣地长眠于此了。

Mount Nebo
Mount Nebo
Mount Nebo
Mount Nebo
Mount Nebo

Read More About

4.6/5
37 Reviews
Mountain

Related Reviews