Reviews about Nishiki Tenmangu

M36***02

5/5
Reviewed on 10 Nov, 2019

不需要留出太多时间在这里,但是逛街的话可以顺便过来看看。最好是晚上八点之前,入口处的灯笼会全部点亮,非常漂亮。在繁华闹市区,有这么一座神社也蛮神奇的。

Nishiki Tenmangu
Nishiki Tenmangu
Nishiki Tenmangu
Nishiki Tenmangu
Nishiki Tenmangu