Reviews about Nishiki Tenmangu

M49***52

5/5
Reviewed on 12 Mar, 2020

逛逛商业街,刚刚好偶遇到锦天满宫~门口是满满的灯笼~在门口拍了几张照片~挺不错的~在商业街上的话,应该保佑是生意兴隆的~

Nishiki Tenmangu
Nishiki Tenmangu
Nishiki Tenmangu
Nishiki Tenmangu
Nishiki Tenmangu