Reviews about Oamaru Public Gardens

juki235

5/5
Reviewed on 15 Oct, 2019

奥马鲁花园是一座万国型的花园,这里有着许多国家公园的特点。有中国花园,有欧洲花园,也有日本花园,他们都有着这些国家的特点。整个公园内鲜花盛开,非常的艳丽而且空气十分的清新,飘着淡淡的花香,真的特别的舒服。

Oamaru Public Gardens
Oamaru Public Gardens
Oamaru Public Gardens
Oamaru Public Gardens
Oamaru Public Gardens
Oamaru Public Gardens
Oamaru Public Gardens
Oamaru Public Gardens
Oamaru Public Gardens
Oamaru Public Gardens