Reviews about Ratchaprasong District

pxy0705

5/5
Reviewed on 4 Mar, 2020

Ratchaprasong商业区是曼谷最为繁华的商业区,在这条大街上两边开满着曼谷最大的几座商场,每当夜晚这里的霓虹灯亮起,这里便是曼谷最热最繁华的商业区。,也是曼谷人流量最大的地方,车水马龙好不热闹。

Ratchaprasong District
Ratchaprasong District
Ratchaprasong District
Ratchaprasong District
Ratchaprasong District
Ratchaprasong District