Reviews about Shihai Dongxiang (Stone Sea & Land of Caves)

奶芙咩

4/5
Reviewed on 16 Jan, 2021

还是可以的,门票挺划算的,适合逛逛,没有什么很有趣的地方,景色不错,就是要转好几趟车,第一次跟朋友去还不怎么认路,也不知道怎么坐车,太尴尬了

Shihai Dongxiang (Stone Sea & Land of Caves)
Shihai Dongxiang (Stone Sea & Land of Caves)
Shihai Dongxiang (Stone Sea & Land of Caves)
Shihai Dongxiang (Stone Sea & Land of Caves)
Shihai Dongxiang (Stone Sea & Land of Caves)
Shihai Dongxiang (Stone Sea & Land of Caves)
Shihai Dongxiang (Stone Sea & Land of Caves)