Reviews about Shunan Huahai

GrandLine

5/5
Reviewed on 24 May, 2017

距离长宁县城约二十公里。暂时不要门票。景区内正在大兴土木,到处都在施工,据说是要打造川内最大的花海。虽然还没有完全建好,但先期做得也很不错,游人不少。

Shunan Huahai
Shunan Huahai
Shunan Huahai