Reviews about Sunwapta Falls

fz570628

5/5
Reviewed on 24 Oct, 2019

加拿大洛基山脉班夫国家公园和贾斯珀国家公园沿途的风景十分优美,其中辛华达瀑布、亚的巴斯加瀑布是其中的姣姣者;沿途的雪山冰峰和茂密的原始森林,雪山融水并经长期冲刷的地质沉积运动,留下众多的峡谷、河流和瀑布。

Sunwapta Falls
Sunwapta Falls
Sunwapta Falls
Sunwapta Falls
Sunwapta Falls
Sunwapta Falls
Sunwapta Falls
Sunwapta Falls
Sunwapta Falls