Reviews about Taitou Temple

205***61

4/5
Reviewed on 3 Sep, 2020

城中心的国保文物,元代木建筑保留完好,明代重修,市民娱乐场所,是河津乃至河东、中原地区的人们自古以来山神崇拜的见证,浓缩着千年华夏文明。

Taitou Temple
Taitou Temple
Taitou Temple
Taitou Temple
Taitou Temple
Taitou Temple
Taitou Temple
Taitou Temple
Taitou Temple
Taitou Temple
Taitou Temple
Taitou Temple
Taitou Temple
Taitou Temple
Taitou Temple