Reviews about Tangdao Bay

新生活乐乐

5/5
Reviewed on 16 Nov, 2020

春天、夏天、秋天、冬天,四季都可以去,各有各的美景。南岸更迷人,中国北方最大的湿地公园,有时候还能看到侯鸟。可以散步,可以骑行,可以周末带家人孩子野餐,有很多孩子的娱乐场所,滑梯,秋千,攀岩,非常有趣!可以说什么时候去都会让你满意,只要你有时间,就来唐岛湾看看!

Tangdao Bay
Tangdao Bay
Tangdao Bay
Tangdao Bay
Tangdao Bay