Reviews about Wat Chiang Yuen

幸福人生LOVE

4/5
Reviewed on 22 Jan, 2019

八角形塔腰正面装饰上有朵中国风格的花朵。 出了北门过了桥,在楼群里有一座寺庙,叫 Wat Chiang Yeun。入口处有一个大横牌子,两根大柱子底部盘着蛇。寺中的白塔很有名,塔身上还贴了金花,金色的塔顶很耀眼。

Wat Chiang Yuen
Wat Chiang Yuen
Wat Chiang Yuen
Wat Chiang Yuen