Reviews about Wat Mahawan

噼里啪啦

4/5
Reviewed on 2 Sep, 2019

【趣味】当地小众的一个庙,有了比较少所以有很有意思的喵喵,我在的时候都很喵喵玩。【性价比】免费参观里面还有个按摩的地方价格也合理z【景色】不如其他几个出名的庙好看,但是也很有特点。

Wat Mahawan
Wat Mahawan
Wat Mahawan
Wat Mahawan
Wat Mahawan
Wat Mahawan
Wat Mahawan
Wat Mahawan
Wat Mahawan