Reviews about Weishui Scenic Area

m35***27

5/5
Reviewed on 23 Oct, 2020

一家5口出游,定在了洈水,感觉很棒。孩子3岁,带着爬了下山,坐了船,非常喜欢。带上吃的喝的,带上雨具,肆无忌惮的玩起来吧。

Weishui Scenic Area
Weishui Scenic Area
Weishui Scenic Area