Reviews about Xinxing Tianlushan Resort

噼里啪啦

4/5
Reviewed on 2 Apr, 2021

过来爬山赏花,舒服😊 ……【景色】空气好,景色不差呢。【性价比】不错滴,再吃个农家乐最美好的时光,🌈当然是一桌的美食甜点摆在你面前♡,能治愈你所有的坏心情💕

Xinxing Tianlushan Resort
Xinxing Tianlushan Resort
Xinxing Tianlushan Resort
Xinxing Tianlushan Resort
Xinxing Tianlushan Resort
Xinxing Tianlushan Resort

Read More About

4.3/5
573 Reviews
Mountain

Related Reviews

M43***30
M43***30
5/5
Reviewed on 26 Aug, 2021