Reviews about Xuejia Island

xiaoaj80

5/5
Reviewed on 26 Jun, 2019

海滩的具体位置是金沙滩往西大概500米。这里有沙滩,有礁石,人相对少些,有一条路车可以开到海边。挖沙,放风筝,捉螃蟹,摸小鱼,海边的趣味都在这里。周末休闲好去处。

Xuejia Island
Xuejia Island
Xuejia Island