Reviews about Zhuyuwan Scenic Spot

M25***19

4/5
Reviewed on 6 May, 2021

面积还可以,动物七七八八也有,但是种类并不多,就这个价吧,不过放养的廘挺有趣狮子老虎挺有活力,熊池的一只熊瘦的只剩骨头了

Zhuyuwan Scenic Spot
Zhuyuwan Scenic Spot
Zhuyuwan Scenic Spot
Zhuyuwan Scenic Spot
Zhuyuwan Scenic Spot
Zhuyuwan Scenic Spot
Zhuyuwan Scenic Spot
Zhuyuwan Scenic Spot
Zhuyuwan Scenic Spot

Read More About

4.6/5
1,259 Reviews
Zoo

Related Reviews