Reviews about Dunedin

derric

5/5
Reviewed on 16 Feb, 2020

新西兰南岛的达尼丁真的是一个漂亮美丽的地方,而且非常多元,和综合计是新西兰第一个移民登陆城市,有新西兰第一座大学,西兰第一座大教堂,又是一个海岸线绵长,海景漂亮,各种动物齐备的城市在海岸线上有隧道海滩,各种奇形怪状的风蚀岩石,同时还有各种动物海报,信天翁等等的海滩,真是一个观赏野生动物的天堂

Dunedin
Dunedin
Dunedin
Dunedin
Dunedin
Dunedin
Dunedin
Dunedin
Dunedin

Read More About

4.5/5
87 Reviews
Country/City

Related Reviews