วิธีการรับตั๋ว

คุณรับตั๋วได้ที่สถานีรถไฟในประเทศจีนหรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถไฟที่ได้รับอนุญาต โดยแสดงเอกสารประจำตัวที่ใช้จองพร้อมหมายเลขรับตั๋วให้กับเจ้าหน้าที่ที่ช่องรับตั๋ว

ในกรณีที่คุณซื้อตั๋วประเภท E-Ticket เพียงแสดงเอกสารประจำตัวที่ใช้จองพร้อมกับ E-Ticket ตอนขึ้นรถไฟ (ไม่จำเป็นต้องรับตั๋วที่สถานี)

หมายเหตุ:

1. สำหรับการรับตั๋วรถไฟความเร็วสูงกวางโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง โปรดเตรียมเอกสารเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและวีซ่าให้พร้อม

2. ถ้าเป็นไปได้ ขอแนะนำให้รับตั๋วในประเทศจีน เนื่องจากหากรับตั๋วรถไฟความเร็วสูงกวางโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกงที่สถานีรถไฟในฮ่องกง จะมีค่าธรรมเนียมการรับตั๋วดังนี้: - HKD10 ต่อใบ สำหรับตั๋วราคาน้อยกว่า CNY200 - HKD20 ต่อใบ สำหรับตั๋วราคาระหว่าง CNY200-300 - HKD30 ต่อใบ สำหรับตั๋วราคาสูงกว่า CNY300

3. สำหรับตั๋วรถไฟที่ออกจากสถานีรถไฟเกาลูนตะวันตก โปรดมาถึงสถานีล่วงหน้า 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง เพื่อรับตั๋วและผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออก

  Brand of the Year Awards 2020,   South Korea
  Brand of the Year Awards 2020,   South Korea
  Google Material Design Awards   2019
  Google Material Design Awards   2019
  Asia eCommerce Awards 2019,   Hong Kong
  Asia eCommerce Awards 2019,   Hong Kong